Sobre nosaltres
Des d’un inici La Revolta neix com un projecte de restauració transformador.

Tant pel que fa a la seva oferta gastronòmica: fixant el seu objectiu en una alimentació saludable i equilibrada amb aliments locals i ecològics, com pel que fa a la seva organització, governada per dones en un sector clarament masculinitzat i de difícil conciliació personal.

Des de La Revolta es fomenta el consum responsable i sostenible; no es malbaraten aliments i no es desperdicien els recursos; hi ha un compromís ferm amb el planeta i els seus habitants.

Escollim les empreses proveïdores dels aliments que cuinem tenint en compte el seu grau de compromís amb les persones i el medi ambient. 

Aliments que provenen d’altres països, com són el cafè, el cacau o el sucre, que no es cultiven al nostre territori, ens els proveeix la cooperativa Alternativa, que garanteix que aquests aliments són de comerç just i, per tant, lliures d’explotació infantil i laboral.

Compromís

Amb el Planeta, per agrair-li i retornar-li tot allò que ens dóna.

Aportant

Tenint en compte que formem part d’una comunitat i vetllem per la sostenibilitat del Planeta.

Amor

Treballem des del convenciment que l’amor és la millor forma d’acompanyar, cuidar i conviure.

Valentia

Per qüestionar i qüestionar-nos allò establert i fer coses poc convencionals.

Gaudir

La Revolta té sentit si gaudim i fem gaudir.